Skip to main content
11:30 - 12:00

Onthaal

12:00 - 12:15

Welkomstwoord van de heer Bart Vervenne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BVK

12:15 - 12:40

Uiteenzetting door Mevrouw de Minister Tinne Van der Straeten, Minister van Energie

12:40 - 14:30

Walking lunch

Gedetecteerde tijdzone